Op 4, 5 en 6 februari 2015 organiseren NVCO, NVMO en NVRO, verenigd in SONCOS, het multidisciplinair congres Therapie op maat in Arnhem.

Het programma is gevarieerd en gebaseerd op thema’s uit de dagelijkse oncologische praktijk. Het mammacarcinoom en rectumcarcinoom zijn, als bij uitstek multidisciplinaire tumorsoorten, terugkerende programmaonderdelen.

Oncologische zorg online?

Dit jaar willen we in de sessie Oncologische zorg in 2020: zorg online? stilstaan bij de toenemende digitalisering in de oncologische zorg. Onder begeleiding van Tom van ’t Hek zal er worden gediscussieerd over de mogelijkheden en valkuilen van social media en online (zelf)zorg.
Daarnaast schenken we aandacht aan de verschillende invalshoeken voor de behandeling van colorectale levermetastasen. Net als in 2013 wordt de donderdag afgesloten met het wetenschapscafé en posterpresentaties door leden van NVMO, NVCO en NVRO. De posters zijn recent gepresenteerd op internationale congressen.

De vrijdag staat in het teken van een discussie over de SONCOS-normen. Voortrekkers op het gebied van het melanoom brengen u op de hoogte van de huidige stand van zaken en sluiten we af met de dilemma’s (of juist niet?) bij oligometastatische ziekte.

Specialisten in opleiding

Op de avond vóór het congres (4 februari) organiseren we voor collega’s in opleiding tot radiotherapeut-oncoloog of medisch oncoloog en voor jonge chirurgen die differentiëren tot oncologisch chirurg een speciale avond. Begeleid door een ervaren expertpanel zal multidisciplinaire casuïstiek van drie tumorsoorten (rectumcarcinoom, slokdarmcarcinoom en mammacarcinoom) op een interactieve manier aan de orde komen. Inbreng van de deelnemers, eventueel vooraf in de vorm van het aanleveren van een interessante casus, wordt zeer op prijs gesteld.

Meer informatie