Tarieven over te hevelen oncolytica deels verliesgevend

19 juli 2012 – De tarieven voor de oncolytica die per 1 januari a.s. worden overgeheveld dreigen te laag te worden vastgesteld. Deze week heeft de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU) de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd met een oplossing te komen voor de add-on tarieven van de oncolytica die per 1 januari 2013 worden overgeheveld van het extramurale geneesmiddelenvergoedingssysteem naar de ziekenhuisbekostiging.

Maximum tarieven niet kostendekkend 

Sinds 1 januari 2012 vallen de dure geneesmiddelen onder het gereguleerde (A-) segment van de DOT. De NZa stelt maximumtarieven voor de add-ons dure geneesmiddelen vast, op 100% van de apotheek inkoop prijs. Deze tarieven zullen te laag worden vastgesteld als de NZa blijft vasthouden aan de rekensystematiek van de prijs per mg., zoals vastgelegd in de beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg (BR-CU-2068). Volgens de NFU geldt dit voor meer dan de helft van de over te hevelen oncolytica, omdat het producten betreft met verschillende sterktes. Hierdoor ontstaan problemen in het bijzonder voor de oncolytica met de laagste sterktes. De maximumtarieven zijn in dat geval slechts gedeeltelijk dekkend.

Voor de TNF-alfaremmers die per 1 januari 2012 zijn overgeheveld en voor de dure geneesmiddelen die voorheen op de beleidsregels Dure- en weesgeneesmiddelen stonden, waren die problemen er niet of nauwelijks, omdat die middelen veelal injectie en infusie-producten betroffen die ongeveer dezelfde prijs per mg. hadden.

Bron: Nefarma

Overzicht oncolytica die per 1 januari 2013 worden overgeheveld

ABIRATERONE (ATC L02BX03)
BEXAROTEEN (ATC L01XX25)
DASATINIB (ATC L01XE06)
ERLOTINIB (ATC L01XE03)
EVEROLIMUS (ATC L01XE10; alleen merknamen AFINITOR en VOTUBIA)
GEFITINIB (ATC L01XE02)
IMATINIB (ATC L01XE01)
LAPATINIB (ATC L01XE07)
LENALIDOMIDE (ATC L04AX04)
MITOTAAN (ATC L01XX23)
NILOTINIB (ATC L01XE08)
PAZOPANIB (ATC L01XE11)
SORAFENIB (ATC L01XE05) 
SUNITINIB (ATC L01XE04) 
 

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee