Taken specialisten overdragen aan gespecialiseerde verpleegkundigen mogelijk

4 januari 2012 – Bepaalde gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen kunnen taken overnemen van medisch specialisten, mits er een aantal financiële belemmeringen weggenomen wordt. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een advies aan minister Schippers.
De minister heeft de NZa gevraagd welke financiële belemmeringen er zijn om taken van medisch specialisten in ziekenhuizen over te dragen aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Binnen de ziekenhuiszorg zijn er drie belemmeringen. Hier kunnen onderstaande twee acties op worden ondernomen.

Alleen medisch specialisten kunnen een diagnosebehandelingcombinatie (DBC) openen. De NZa adviseert allereerst om de lijst van zorgverleners die een DBC mogen openen uit te breiden. Het is aan de minister om te beoordelen of een beroepsgroep hiervoor in aanmerking komt. Daarnaast mag een bezoek aan de polikliniek momenteel alleen geregistreerd worden wanneer een specialist de patiënt gezien heeft. Een tweede advies van de NZa is om de verplichting tot een face-to-face contact met een specialist te vervangen door een face-to-face contact met iedere BIG-geregistreerde zorgverlener.

In het gereguleerde segment voor het honorariumdeel van de specialist geldt een maximumtarief. De NZa adviseert om hierop geen aanvullende acties te ondernemen. In de ziekenhuiszorg loopt namelijk al een traject om in 2015 tot integrale tarieven te komen. Deze belemmering zal hierdoor vanzelf wegvallen.

Minister Schippers bepaalt of en hoe zij deze financiële belemmeringen wil wegnemen om taakherschikking te bevorderen.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), 3 januari 2012

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee