Symposium over Multidisciplinaire normering in de oncologie

26 augustus 2011 – SONCOS organiseert op woensdag 5 oktober 2011 vanaf 13.30 uur in Grand Hotel Karel V in Utrecht een themasymposium over Multidisciplinaire normering in de oncologie.

Meer informatie

Als uitgangspunt is genomen het reeds door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ontwikkelde document over normering in de oncologie. De NVRO en NVMO hebben elk een commissie samengesteld die vanuit de visie van radiotherapeut-oncologen en internist-oncologen aanvullingen zal geven. Het uiteindelijke doel is om met een document te komen dat door de drie verenigingen gedragen wordt.

Tijdens het symposium zal er aan u een concept worden voorgelegd, waarover uitgebreid gediscussieerd kan worden. Het is de bedoeling dat er mede naar aanleiding van deze ontmoeting een concreet plan komt dat later dit jaar aan de leden van de drie verenigingen ter instemming kan worden voorgelegd.

U kunt zich hiervoor inschrijven.

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee