Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) krijgt van KWF Kankerbestrijding een bedrag van 6.5 miljoen euro om meer en betere klinische multicenter studies in de oncologie mogelijk te maken.

DORP is een initiatief van de onderzoeksgroepen DCCG, BOOG, HOVON, het datacentrum van het Antoni van Leeuwenhoek en IKNL. Het is opgericht omdat klinische studies, onder andere door veranderende regelgeving, steeds complexer worden. Daarnaast wordt de behandeling van kanker steeds meer gericht op individuele tumorkenmerken. Dat vraagt niet alleen om meer patiëntenstudies, maar beïnvloedt ook de opzet van deze studies, aldus KWF.

Ondersteuning klinisch onderzoek

DORP ondersteunt klinisch onderzoekers in elke fase van het onderzoeksproces, zonder zich met de wetenschappelijke inhoud van de studies te bemoeien. Bijvoorbeeld het implementeren van uniforme procedures, zoals planning en templates voor budgetten en contracten.

Klinische multicenter studies

Ook helpt DORP bij het opzetten van klinische multicenter studies. Dat gebeurt door de aangesloten datacenters statistische ondersteuning te laten bieden bij het ontwerp van het studieprotocol, onderzoek naar de haalbaarheid van de studie te verrichten en te assisteren bij subsidieaanvragen. Daarnaast helpt DORP in de uitvoeringsfase van de klinische multicenter studies. Het voert alle logistieke activiteiten uit, zodat de onderzoekers zich op de inhoud kunnen richten.

Meer informatie