De TU Eindhoven en het Erasmus MC Kanker Instituut krijgen 500 duizend euro subsidie van KWF Kankerbestrijding voor onderzoek naar behandelingen met hyperthermie.

Hyperthermie is lokale behandeling

Letterlijk betekent hyperthermie verhoogde temperatuur. Hyperthermie is een lokale behandeling waarbij de temperatuur van de tumor verhoogd wordt tot ongeveer 40 – 43°C, gedurende een uur. Gezonde cellen zijn tegen deze temperatuur bestand, kankercellen minder. Nog belangrijker is dat kankercellen met hyperthermie gevoeliger worden voor andere behandelingen. Daarom wordt hyperthermie bijna altijd gegeven in combinatie met bestraling of chemotherapie.

Klinische studies, waarbij bestraling en chemotherapie worden gecombineerd met hyperthermie, laten zien dat het effect van bestraling en chemotherapie wordt versterkt. Hierdoor is de kans op genezing vergroot of wordt de levensverwachting verlengd. Een belangrijk bijkomstigheid is dat deze warmtebehandeling doorgaans geen bijwerkingen veroorzaakt, aldus een van de onderzoekers ir. Maarten Paulides.

Nauwkeurig meten met MRI

Om de hyperthermie succesvol te laten zijn, moet de tumor heel nauwkeurig worden verwarmd. Sinds een aantal jaren is het mogelijk om met een MRI-scanner de temperatuur in het lichaam te meten. Deze verbeterde temperatuurmeting willen Paulides en zijn collega dr. Martine Franckena inzetten om de verwarming van de tumor nog beter te regelen.

Minder bijwerkingen

Voor patiënten betekent het verbeteren van hyperthermie een hogere efficiëntie van de bestralings- en chemobehandeling. Dit geeft niet alleen meer kans op genezing, maar ook minder bijwerkingen omdat een deel van de behandeling kan worden vervangen door hyperthermie.

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen TU Eindhoven en Erasmus MC Kanker Instituut.

  • Prof.dr.ir. W.P.M.H. Heemels (projectcoördinator, project leader TU/e), Prof.dr.ir. M. Steinbuch, Dr.ir. A.G. de Jager, Control Systems Technology (CST) group (ME) and Prof.dr. S. Weiland, Control Systems (CS) group (EE), Eindhoven University of Technology (TU/e).
  • Dr.ir. M.M. Paulides (project leader Erasmus MC), Dr. M. Franckena, Erasmus MC Kanker Instituut.

Verder wordt in het kader van dit project samengewerkt met diverse ziekenhuizen (Uniklinik Köln, Ludwich-Maximillian-University München) en bedrijven (Sensius BV, Dr. Sennewald Medizintechnik GmbH en Philips Research).

Meer informatie