21 oktober 2014

In zijn intramurale voorkeursbeleid voegt Achmea geneesmiddelen samen met verschillende werkzame stoffen, zelfs als deze geneesmiddelen binnen het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) niet waren geclusterd. Volgens hoogleraar farmaceutisch recht Marie-Hélène Schutjens, in het Pharmaceutisch Weekblad van deze week, doet de zorgverzekeraar dat niet op basis van medisch inhoudelijke criteria, maar op basis van de hoogte van de korting. Volgens haar kan dat niet, omdat deze aanpak "mogelijk de behandelopties en dus de rechten van verzekerden beperkt."

Nieuw preferentiebeleid

Achmea wil samen met negentien ziekenhuizen TNF-alfaremmers inkopen om zo meer korting te bedingen bij leveranciers. Volgens Schutjens introduceert Achmea zo een soort ‘indirect’ preferentiebeleid binnen het ziekenhuis voor een groep geneesmiddelen met verschillende werkzame stoffen die uit verschillende clusters van het GVS komen. "Achmea gooit deze overgehevelde middelen nu op één hoop en wijst daaruit een of meer voorkeursmiddelen aan."

Volgens Schutjens doet de zorgverzekeraar dat niet op basis van medisch inhoudelijke criteria, maar op basis van de hoogte van de korting. Volgens haar kan dat niet, omdat deze aanpak "mogelijk de behandelopties en dus de rechten van verzekerden beperkt."

Verschraling dreigt

Volgens Schutjens zou minister Schippers hebben benadrukt dat patiënten na de overheveling recht blijven houden op hetzelfde geneesmiddel. “Op papier is dat misschien wel zo, maar in de praktijk kan dit wel degelijk gevolgen hebben. Het gaat immers niet om identieke producten, dus verschraling dreigt.”

Volgens Achmea is er geen sprake is van een preferentiebeleid. De zorgverzekeraar hanteert andere criteria voor zijn inkoopbeleid dan de criteria voor clustering in het GVS, die volgens Achmea "minder actueel zijn." Achmea zal artsen niet dwingen een geneesmiddel uit te sluiten, maar streeft ernaar dat zij bij minimaal 80% van de nieuwe patiënten en patiënten die een behandeling opnieuw starten het voorkeursgeneesmiddel voorschrijven.

Schutjens is geen tegenstander van centrale inkoop. Mits dat toetsbaar is en het voor de patiënt duidelijk is wat zorgverzekeraars inkopen en wat zij afspreken over het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen.

Behandelrichtlijnen leidend

Nefarma vindt het belangrijk voor de zorg dat de medisch specialist de mogelijkheid behoudt bij iedere patiënt het geneesmiddel te kiezen dat het beste is. Een gezamenlijke inkoop mag niet leiden tot een verschraling van de keuzemogelijkheden. Ook moeten de behandelrichtlijnen van de artsen worden gerespecteerd. Daarom dienen bij het onderhandelingsproces niet alleen financiële mensen betrokken te zijn, maar ook zorgverleners die in de praktijk te maken hebben met de patiëntenzorg. Het is belangrijk dat de effecten van het nieuwe onderhandelingsmodel op de kwaliteit van zorg goed worden gemonitord. Nefarma heeft al contact gehad met Achmea over de inkoopprocedure. Achmea zou hebben toegezegd niet op de stoel van de arts te gaan zitten.

Meer informatie