Onlangs publiceerde dr. Eva Steliarova-Foucher (IARC) en collega’s een internationale studie naar de incidentie van kanker bij kinderen. Namens de Nederlandse Kankerregistratie werkte dr. Otto Visser mee aan het onderzoek, zo meldt IKNL.

Doel studie

Aan het internationale onderzoek namen 153 kankerregistraties uit 62 landen deel. Kanker is wereldwijd een belangrijke oorzaak van overlijden bij kinderen. De geregistreerde incidentie lijkt toe te nemen.

Het doel van deze studie is lokale informatie over de incidentie van kinderkanker te verstrekken die internationaal vergelijkbaar is om onderzoek te bevorderen naar de oorzaken en implementatie van behandelingen van deze ziekte.

Soorten kanker bij kinderen

Uit het internationale onderzoek blijkt dat bij kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar leukemie, tumoren in het centraal zenuwstelsel en lymfomen wereldwijd de meest voorkomende kankersoorten zijn.

Op oudere leeftijd (15-19 jaar) wijzigt die rangorde zich in lymfomen, de groep ‘epitheliale tumoren en melanomen’ en leukemie.

Stijging incidentie

Sinds de jaren tachtig is de wereldwijde incidentie van geregistreerde kankersoorten bij kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar gestegen van 124,0 naar 140,6 per miljoen persoonsjaren. Deze toename kan worden veroorzaakt door completere registratie, een werkelijke toename van kanker bij kinderen of een combinatie van beide.

Lees meer over opzet studie op de website IKNL

Meer informatie