IKNL publiceerde een overzicht van overlevingscijfers van patiënten met longkanker ter gelegenheid van Wereldlongkankerdag.

De afgelopen jaren is volgens IKNL flinke vooruitgang geboekt in de overleving van longkanker. Voor de eeuwwisseling bleef de 5-jaarsoverleving lange tijd steken op 12%, inmiddels is dat gestegen naar 18%. Dit komt door:

  • Betere diagnostiek
  • Betere behandeling
  • Veranderingen in organisatie van zorg

Betere diagnostiek

De 5-jaarsoverleving van patiënten met longkanker is toegenomen naar 18% in de periode 2009-2014, mede door verbeterde diagnostiek. Met de komst van de spiraal CT-scan kunnen radiologen afwijkingen eerder ontdekken en met de PET CT-scan is het mogelijk om uitbreiding van de kanker nauwkeuriger in beeld te brengen.

Veranderingen in organisatie van zorg

Verbeteringen in het zorgpad, waardoor de doorstroomtijd is verkort en multidisciplinaire besprekingen leveren een bijdrage aan het kiezen van het beste behandelplan.

Betere behandelmethodes

Door verbetering van de zorg rondom de operatie is de postoperatieve sterfte gedaald. Daarnaast is de behandeling verbeterd door nauwkeurigere radiotherapeutische methoden en het vaker gebruik maken van chemotherapie en de combinatie van chemo- en radiotherapie.
Door recente ontwikkeling van doelgerichte medicatie en immunotherapie is de komende jaren nog verdere vooruitgang te verwachten bij de behandeling en overleving van patiënten met longkanker.

Meer informatie