De urologische vormen van kanker, waaronder prostaatkanker nemen toe. Deze toename komt met name door de dubbele vergrijzing en verandering in leefstijlfactoren die het risico op kanker verhogen. Dit blijkt uit het recent verschenen rapport van IKNL: ‘Kanker in Nederland: trends & prognoses tot en met 2032.’

Vroege detectie

De cijfers uit het trendrapport wijzen uit dat het risico op de diagnose prostaatkanker in de jaren ’90 en begin 2000 sterk steeg, waarschijnlijk door de toegenomen aandacht voor prostaatkanker en verbetering in diagnostiek. De toename vlak na de millenniumwisseling en de daaropvolgende daling kunnen grotendeels worden toegeschreven aan veranderingen in de inzet van PSA (Prostaat Specifiek Antigeen) screening voor vroege detectie. Bekijk hier meer kerncijfers over prostaatkanker

Het risico om te sterven aan prostaatkanker is de afgelopen jaren afgenomen. Het is de verwachting dat deze afname stabiliseert. Het absoluut aantal mannen dat sterft aan prostaatkanker neemt echter nog steeds toe. Hierbij speelt de dubbele vergrijzing een belangrijke rol.

Meer informatie