Volgens een publicatie van CBS was in 2015 27 procent van de doodsoorzaken bij vrouwen (20 duizend) terug te voeren op kanker. Sinds 1950 is de kankersterfte onder vrouwen met bijna een kwart afgenomen. Dit hangt samen met de daling van de sterfte aan maagkanker en borstkanker. Het aandeel sterfte bij vrouwen door longkanker neemt daarentegen toe.

Daling sterfte door maagkanker

Sinds het begin van de jaren vijftig daalde het aandeel van de sterfte aan maagkanker in de totale kankersterfte bij vrouwen van 22 naar 2 procent.

Borstkanker en  longkanker bij vrouwen

Tot en met 2006 zorgde borstkanker voor de hoogste sterfte onder vrouwen met kanker. Het aandeel is sindsdien gedaald van iets meer dan18 procent naar 16 procent in 2015.

Het aandeel longkanker nam juist toe van 17 procent in 2006 naar 21 procent vorig jaar.

Meer informatie