In Nederland vond tussen 2011 en 2017 een significante stijging plaats in het gebruik van invasieve mediastinale stadiëring bij patiënten met potentieel resectabel niet-kleincellige longkanker (NSCLC). De ruimere inzet van de minder-invasieve endosonografie in plaats van mediastinoscopie heeft niet geleid tot een toename van het aantal patiënten met een onvoorziene, uitgezaaide ziekte. Dat concluderen Jelle Bousema (Máxima MC) en collega’s. (Bron: IKNL)

De inzet van invasieve mediastinale stadiëring leidde bij patiënten met klinisch stadium N1-3 mogelijk tot algehele overlevingswinst. In toekomstig onderzoek is aandacht nodig voor subgroepen patiënten die het meeste baat hebben bij mediastinale stadiëring.

Europese richtlijnen

De stijging van het aantal endosonografieën in Nederland hangt volgens de onderzoekers waarschijnlijk samen met de bevindingen van de ASTER-1-trial en het vervolgens opnemen van endosonografie in diverse Europese richtlijnen (ESGE, ERS en ESTS) als initiële stadiëringstechniek gevolgd door mediastinoscopie in gevallen wanneer geen pathologisch bewijs voor uitzaaiingen zijn gevonden.

Meer informatie over de (opzet van de) studie op website IKNL.

Meer informatie