Sterftecijfer prostaatkanker afgenomen door vroege signalering

27 januari 2012 – Uit onderzoek van IKNL blijkt dat 1 op de 9 mannen prostaatkanker krijgt. In 2010 werd bij 10.000 mannen prostaatkanker ontdekt. Het is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen in Nederland. Er is steeds meer aandacht voor prostaatkanker en ook is de diagnostiek verbetert. Hierdoor wordt de diagnose vaker gesteld, maar door de vroege signalering neem het sterftecijfer af.

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR)

De Nederlandse kankerregistratie van het IKNL verzamelt sinds 1989 gegevens van kankerpatiënten. Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek, signaleren van trends, de planning van gezondheidszorgvoorzieningen, evaluatie van preventieprogramma’s, behandelingsmethoden en gebruik van richtlijnen. IKNL beheert de NKR en registreert landelijk met uitzondering van Midden- en Oost-Brabant. Daarvoor is Integraal Kankercentrum Zuid verantwoordelijk.

Het aantal nog levende mannen waarbij (ooit) prostaatkanker is geconstateerd, bedroeg op 1 januari 2010 naar schatting 73.000. Dat wil zeggen dat ongeveer 1% van de volwassen mannelijke bevolking (ex-)prostaatkankerpatiënt is. In 2009 overleden 2.500 mannen ten gevolge van prostaatkanker; vergeleken met 20 jaar geleden is het sterftecijfer met ruim een vijfde gedaald. In 1989 was het sterftecijfer 32 per 100.000 mannen; inmiddels is het afgenomen tot ongeveer 25 per 100.000.

Leeftijd

Prostaatkanker komt vooral voor bij ouderen. In 60% van de gevallen zijn de mannen tussen de 50 en 75 jaar. 28% is 75+ als de ziekte wordt ontdekt en 12% is jonger dan 60. Er zijn gemiddeld 15 nieuwe patienten per jaar jonger dan 45. De jongste patiënt in de afgelopen decennia was 33 jaar oud en de oudste 103.

Overleving

De overleving van prostaatkanker bedraagt na 10 jaar 72%. Dit wil zeggen dat bijna driekwart van de mannen geneest en ruim kwart aan de ziekte overlijdt. Vroege ontdekking draagt bij aan de overlevingskansen. Bij vroege ontdekking geneest 90% bij gelokaliseerde ziekte, bij lokaal uitgebreide ziekte is dat 82% en bij uitgezaaide ziekte 25%. De overlevingskansen blijven momenteel gestaag stijgen.

Cijfers

De landelijke overlevingscijfers en andere gegevens over kanker uit de Nederlandse Kankerregistratie zijn hier te raadplegen.
Website: www.cijfersoverkanker.nl

Bron: IKNL, 13 januari 2012

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee