De meest voorkomende kankersoorten in 2019 waren huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker. Dat blijkt uit de cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie beheerd door IKNL.

In 2019 kregen ongeveer 118.000 mensen de diagnose kanker, ruim 2.000 meer dan in 2018. Deze stijging komt door vergrijzing en bevolkingsgroei. Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort en het aantal diagnoses huidkanker is ook in 2019 weer gestegen. Longkanker veroorzaakt verreweg de meeste sterfte aan kanker. (Bron: IKNL)

Longkanker meeste sterfgevallen

Aan longkanker overlijden in Nederland meer dan 10.000 mensen per jaar. Dat is bijna een kwart (23%) van alle sterfgevallen door kanker. Het aantal nieuwe diagnoses longkanker lijkt voor het eerst te stabiliseren. In 2019 kregen ongeveer evenveel mensen de diagnose longkanker als in 2018, rond de 14.000.

Aantal diagnoses darmkanker daalt

Het aantal diagnoses darmkanker steeg sterk na de invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014, van 13.000 in 2013 naar 16.000 in 2015. Daarna trad weer een gestage daling op naar ongeveer 13.000 in 2019.

Borstkanker

Het aantal vrouwen met een nieuwe diagnose invasieve borstkanker ligt al een aantal jaar rond de 15.000. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen, maar komt ook voor bij mannen.

Prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Het aantal mannen met deze diagnose is de afgelopen decennia sterk gestegen, maar het jaarlijkse aantal schommelt sterk. ln 2019 werd de ziekte vastgesteld bij ruim 13.000 mannen.

Meer informatie