Door het groeiend aantal (kwaliteits)registraties zijn de Federatie Medisch Specialisten, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, ZKN en ZN sinds 2015 bezig om een toetssystematiek te ontwikkelen om deze registraties te beoordelen.

De systematiek bestaat uit een zogenaamd Voorwaardenkader, een toetsinstrument en een procedure waarmee een gedegen advies opgebouwd kan worden over de relevantie en de kwaliteit van registraties. Deze adviezen kunnen vervolgens gebruikt worden in de wijze waarop structurele financiering gerealiseerd kan worden, zo meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in haar nieuwsbrief.

Negental registraties getoetst

Tot april 2017 wordt de systematiek in een project uitgetest. Een negental registraties is gevraagd om mee te werken aan deze doorontwikkeling. Het project is bedoeld om in de eerste fase de systematiek te verfijnen en daarna vast te stellen wat er nodig is om de systematiek na april 2017 in gebruik te kunnen nemen. Het uiteindelijke doel is om meer gerichte keuzes te kunnen maken in het al dan niet structureel financieren van kwaliteitsregistraties.

Zes partijen werken mee

Om dit landelijke kwaliteitsproject uit te kunnen voeren, hebben zes partijen in augustus 2016 de projectovereenkomst ondertekend, namelijk:

Met dit project is een belangrijke stap genomen voor meer richting aan het groeiende aantal initiatieven voor het opzetten of (door)ontwikkelen van kwaliteitsregistraties.

Meer informatie