Op dit moment worden in het AVL de eerste patiënten gescreend voor de OSTRICh studie. Negen andere centra zullen snel volgen, aldus een nieuwsbericht van Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS).

OSTRICh

OSTRICh is een studie van de DUOS werkgroep Gemetastaseerd ProstaatCarcinoom. De studie is goedgekeurd door de METC AVL en nu open voor inclusie van patiënten. Eerst in het Antoni van Leeuwenhoek, later ook in negen andere centra.

OSTRICh is een van de weinige studies die randomiseert tussen tweede lijn behandelopties. In deze studie zullen mCRPC patiënten, met slechte prognostische kenmerken, gerandomiseerd worden tussen cabazitaxel (Arm A) en abiraterone of enzalutamide (Arm B).

Clinical Benefit Rate

Het primaire eindpunt van de studie is de Clinical Benefit Rate (CBR). Conform de PCWG3 adviezen is dit een PSA-onafhankelijk eindpunt dat in één andere mCRPC-studie wordt gebruikt. Dit eindpunt combineert de radiologische en symptomatische response op de behandeling. Indien een patiënt op deze vlakken geen progressie heeft na 12 weken heeft hij de CBR behaald. Het primaire doel van de studie is het bepalen van de CBR in beide behandelarmen en secundair een formele vergelijking van de behandelarmen. (Bron: DUOS)

Inclusiecriteria OSTRICh

De belangrijkste inclusiecriteria voor deze studie worden gemeld op de site van DUOS. Het streven is om 152 patiënten te includeren in 24 maanden.

Twee translationele studies gekoppeld

Naast klinische eindpunten zullen twee translationele studies aan het onderzoek worden gekoppeld, zo meldt DUOS:

  • In samenwerking met het lab van dr. Kim Chi (Vancouver) zal het circulerende tumorDNA (ctDNA) worden onderzocht op de aanwezigheid van belanghebbende mutaties.
  • In de andere studie worden spiegels van cytokines in het bloed onderzocht die betrokken zijn bij de functies van neutrofiele granulocyten.

Meer informatie