Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) is van start gegaan. Het samenwerkingsverband is opgezet om knelpunten rond klinisch multicenter kankeronderzoek te helpen oplossen. De uitvoering van dit onderzoek wordt steeds complexer.

Knelpunten kankeronderzoek

Nederland heeft een goede reputatie op het gebied van patiëntgebonden kankeronderzoek. Dit onderzoek, staat onder druk door verschillende oorzaken. De belangrijkste zijn:

  • Toenemende wet- en regelgeving
  • Gebrek aan uniformiteit in logistieke procedures tussen ziekenhuizen
  • Herkennen van steeds kleinere subgroepen binnen één vorm van kanker die specifieke behandelingen (‘personalized treatment’) en dus meer studies vereisen.

Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van haalbaarheid, doorlooptijd, werkdruk en kosten per onderzoek. Deze knelpunten belemmeren vooral onderzoek dat vanuit de ziekenhuizen wordt geïnitieerd en hebben daarmee een nadelig effect op innovatie in de kankerzorg.

Onderzoeksgroepen en datacentra

DORP is ontstaan uit de behoefte van onderzoeksgroepen en datacentra om samen aan de oplossingen voor deze knelpunten te werken. Door de handen ineen te slaan streeft DORP naar meer, sneller en beter kankeronderzoek. DORP gaat expertise delen en verder opbouwen om elkaar te kunnen ondersteunen op het gebied van projectmanagement, monitoring, statistiek en patiëntbetrokkenheid. (Bron: DORP)

Samenwerking met DCRF

Waar mogelijk zoekt DORP samenwerking met andere initiatieven die ook bezig zijn om kankeronderzoek te stimuleren. Een van die partijen is de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF).

Initiatief oncologische onderzoeksgroepen

Het platform is een initiatief van de oncologische onderzoeksgroepen:

Meer informatie