Voor het eerst is het DRUG Access Protocol ingezet om veelbelovende medicatie, die nog niet in het basispakket zit, sneller, gecontroleerd en gecoördineerd beschikbaar te stellen. Aan de hand van metingen worden gegevens verzameld over de effectiviteit en bijwerkingen van de betreffende behandeling. Hiermee wordt het mogelijk om sneller te beoordelen of middelen voor opname in het basispakket in aanmerking komen. Het gaat om een middel tegen een slecht te opereren vorm van huidkanker. Patiënten kunnen hierdoor deze behandeling eerder krijgen dan gebruikelijk.

DRUG Access Protocol is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), Antoni van Leeuwenhoek, Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Op dit moment nemen vijf ziekenhuizen deel aan dit protocol: Antoni van Leeuwenhoek, Erasmus MC, Maastricht UMC+, Radboudumc en UMC Groningen.

Bewijs effectiviteit en veiligheid

Voordat geneesmiddelen mogen worden voorgeschreven, moet eerst worden bewezen dat ze effectief en veilig zijn. Voor behandelingen tegen minder vaak voorkomende vormen van kanker zijn er vaak zo weinig patiënten, dat het lang duurt voordat voldoende data zijn verzameld om daarover uitspraken te kunnen doen. “De kleine klinische studies waarop de markttoelating van veelbelovende middelen gebaseerd zijn, kunnen niet al onze vragen beantwoorden met betrekking tot de doeltreffendheid van een behandeling,” aldus dr. Sahar Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, namens de zorgverzekeraars trekker van het DRUG Access Protocol. “In dit protocol regelen we toegang en betaling, terwijl we aanvullende data over effect en bijwerkingen verzamelen.”

Het nieuwe initiatief is hard nodig volgens Prof. dr. Emile Voest, internist-oncoloog, onderzoeker en bestuurder bij Antoni van Leeuwenhoek en prof. dr. Haiko Bloemendal (voormalig NVMO-voorzitter en internist-oncoloog  Radboudumc). Ze zijn enthousiast over de grote wetenschappelijke vorderingen in de strijd tegen kanker. “Er zitten ontzettend veel nieuwe kankermedicijnen in de pijplijn. Tientallen. Dat is fantastisch, maar ze kosten alleen minstens 100.000 euro per patiënt per jaar. Soms zelfs 150.000 euro of meer.” Die hoge kosten zijn deels begrijpelijk, aldus Voest. “Waar chemotherapie alles wat deelt aanpakt, gezonde cellen incluis, werkt de nieuwe generatie middelen vaak op dna-niveau. De patiënt moet er het juiste genetische profiel voor bezitten. Vaak geldt dat maar voor een op de honderd kankerpatiënten.”

Plaveiselcelcarcinoom van de huid

Het DRUG Access Protocol wordt voor het eerst ingezet voor de behandeling van patiënten met plaveiselcelcarcinoom van de huid die niet in aanmerking komen voor chirurgie of radiotherapie. Op termijn zullen andere oncologische middelen aan het DRUG Access Protocol worden toegevoegd.