De periode voor het indienen van dossiers voor zorgvormen die per 2020 mogelijk in aanmerking komen voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket is gestart. Het doen van deze voorstellen kan bij het Zorginstituut in de periode van 15 februari tot en met 15 mei 2018.

Veelbelovende zorgvormen

Voor voorwaardelijke toelating komen geneeskundige zorg (medisch specialistische zorg) en extramurale genees- en hulpmiddelen in aanmerking. In alle gevallen gaat het om veelbelovende zorgvormen die nog geen deel uitmaken van het basispakket, omdat de effectiviteit nog niet bewezen is.

Gegevens over (kosten)effectiviteit

Voorwaarde voor voorwaardelijke toelating is dat in de periode van de tijdelijke toelating de onderzoekers gegevens moeten verzamelen over de (kosten)effectiviteit van de therapie. Aan de hand van de verzamelde onderzoeksgegevens kan, voor afloop van de periode van voorwaardelijke toelating, worden vastgesteld of de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. De maximale duur van voorwaardelijke toelating is in principe 4 jaar (in uitzonderlijke gevallen is een langere duur van maximaal 7 jaar mogelijk).

Procedure voor toelating per 2020 gestart

Het Zorginstituut beoordeelt aan de hand van een aantal criteria of de ingediende onderwerpen een potentiële kandidaat zijn voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket. ZonMw adviseert het Zorginstituut over de wetenschappelijke kwaliteit en haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel. Na afloop van de beoordeling brengt het Zorginstituut advies uit aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de interventie(s). De minister besluit vervolgens welke interventies voorwaardelijke toegelaten worden.

Voor 15 mei!

Het doen van voorstellen voor voorwaardelijke toelating kan bij het Zorginstituut van 15 februari tot en met 15 mei 2018 (tot 14.00 uur).

Meer informatie