De wijze waarop de TNM-classificatie voor de stadiëring van kanker wordt geregistreerd verschilt. Dat maakt uitwisseling van informatie tussen ziekenhuizen lastig, net als vergelijking van kwaliteit en wetenschappelijk onderzoek. Daarom is er nu een zorginformatiebouwsteen waarmee het stadium voor elke tumorsoort in elk ziekenhuis op precies dezelfde manier in het epd geïmplementeerd kan worden.

Nictiz, IKNL en de Citrienprogramma’s Regionale oncologienetwerken en Registratie aan de bron werkten samen aan deze Zorginformatiebouwsteen TNM TumorClassificatie.

Hiermee kunnen zorgprofessionals informatie over het stadium van de kanker gestructureerd aan de bron vastleggen en met elkaar uitwisselen. Dat is cruciaal voor het bepalen van de juiste behandeling. Ook is hergebruik voor onder meer wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsverbetering mogelijk.

Meer informatie