Op 5 november vond de finale van de Onco Care Challenge 2015 plaats. Met de presentatie van het project Optimale behandelkeuze voor patiënt met castratie resistent prostaat carcinoom door uro-oncologische samenwerking won het team van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.

Optimale behandelkeuze voor patiënt met CRPC

Het actuele probleem bij het behandelplan van patiënten met castratie resistent prostaat carcinoom is dat artsen vaak andere preferenties en trade-offs hebben dan patiënten; artsen denken te weten wat het beste is voor de patiënt maar uit de literatuur blijkt dat patiënten heel andere factoren belangrijk vinden, aldus het winnende team.

Met het prijzengeld kan het ziekenhuis een meetinstrument ontwikkelen dat naast leeftijd, comorbiditeit en algemene performance status een goede indruk geeft van de klinische situatie en de kwetsbaarheid van de patiënt. Deze ‘frailty test’ zal gebruikt worden in combinatie met de reeds ontwikkelde CRPC keuzehulp, waarin ook de preferenties en (levens)doelen van de patiënt zijn meegenomen. Het instrument zal ingezet worden tijdens het Multidisciplinair Overleg (MDO) en zal vervolgens behulpzaam zijn bij het adviseren over de best passende behandeling voor de individuele patiënt.

Uitwisseling verbeteringen oncologische zorg

Ook de andere ingezonden projecten werden tijdens de finale gepresenteerd, om zo de uitwisseling van ideeën voor de verbetering van zorg te stimuleren.

Zorgverleners worden dagelijks geconfronteerd met uitdagingen rond de oncologische zorg en hebben daar vaak creatieve oplossingen voor. Deze ideeën zijn niet altijd eenvoudig uit te voeren. Gebrek aan tijd en geld spelen hierbij een belangrijke beperkende rol. Sanofi heeft de Onco Care Challenge in het leven geroepen als platform voor het stimuleren en uitwisselen van ideeën rond de oncologische zorg.

Meer informatie