Specialisten: help het CBG de SPC verbeteren

7 januari 2010

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen is momenteel bezig met een onderzoek naar de wetenschappelijke productinformatie (SPC). Het CBG wil weten of specialisten de wetenschappelijke productinformatie lezen en wat zij doen met de informatie die daarin staat. Met deze kennis kan het CBG de informatie voor specialisten verbeteren.

Indien u wilt meewerken aan dit onderzoek dit onderzoek van het CBG dan kan dit in de vorm van een digitale enquête die te vinden is op de website van het CBG, www.debegrijpelijkebijsluiter.nl. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

NL.DOC.09.12.03

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee