7 juli 2014

Betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband bij de strategische ontwikkelingen van het ziekenhuis is één van de concrete resultaten van de vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling (AMS) voor de medisch specialist in dienstverband in algemene ziekenhuizen. De AMS sluit hiermee beter aan op het veranderende zorgveld waar de medisch specialisten mee te maken hebben, zoals de groeiende vraag om kostenbeheersing.

Kaders

De vernieuwde regeling biedt de medisch specialist in dienstverband concrete kaders en handvatten waarmee zij zich beter kunnen organiseren in relatie tot de raad van bestuur, de medische staf en de stafmaatschap. Dit is nodig om de verantwoordelijkheidsverdeling en betrokkenheid verder te verbeteren. Dat komt ook de kwaliteit van de medisch specialistische zorg ten goede.

Gezond en veilig werken

Met het leveren van goede zorg, rekening houdend met de toekomstige zorgvraag en kostenbeheersing, ligt de nadruk vaak op efficiencyverbetering. Hoewel het goed is aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, mag dit niet ten koste gaan van gezondheid en veilig werken. Zowel met het oog op de kwaliteit van zorg als voor de gezondheid van de arts. De AMS-regeling biedt daarom voorwaarden voor gezond en veilig werken. De regeling voorziet in de behoefte om heldere afspraken te maken over roosteren en de hersteltijd na diensten.

Zorginkoop

Tot nu toe werden specialisten in dienstverband zelden betrokken bij de zorginkoop. Dat gaat veranderen: vooraf bespreken zij met de raad van bestuur wat zij tegen welke voorwaarden kunnen leveren. Mocht het zo zijn dat er te weinig mankracht is om de afspraken te na te komen, dan is het aan de raad van bestuur om extra mensen aan te stellen, zo zegt Leon Winkel, bestuurder OMS in Zorgvisie

Samenwerking OMS en LAD

Over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voerden de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Meer informatie