Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseert SONCOS haar jaarlijkse symposium. Dit jaar is het thema toekomstbestendige innovatie en de rol van SONCOS.

Zinnige zorg

De technologische en medicamenteuze ontwikkelingen in de oncologie gaan steeds sneller. Hoe gaan dokters hiermee om? Is elke innovatie ook zinnige zorg en wie bepaalt dat? Hoe organiseren en evalueren we de implementatie van nieuwe technieken of behandelingen?

Immunotherapie

In het eerste deel van het symposium wordt ingegaan op enkele belangrijke innovaties van de laatste jaren. Zo heeft immunotherapie bijgedragen aan een aanzienlijke verbetering in overleving bij melanoom, maar de maatschappelijke kosten blijken hoog. Kunnen we die therapie nu ook bij long-, nier- en blaascarcinoom toepassen?

Protonentherapie

In de vier protonencentra in Nederland kunnen maximaal 2.200 patiënten per jaar behandeld worden. Direct betrokkenen reflecteren op ‘zinnig gebruik’ van protonentherapie en hoe de radiotherapeuten dat gaan evalueren.

Implementatie innnovaties

In het tweede deel van het symposium wordt ingegaan op de implementatie en organisatie van innovaties en hoe verschillende disciplines kunnen samenwerken. Als casus worden de hypertherme intraperitoneale chemotherapiebehandelingen bij ovariumcarcinoom (OVHIPEC) genomen.

Tumorspecifiek multidisciplinair MDO

Het SONCOS normeringsdocument schrijft voor dat iedere patiënt moet worden besproken in een tumorspecifiek multidisciplinair MDO. Doordat steeds meer patiënten besproken worden, nemen deze overleggen steeds meer tijd in. Hoe kan het MDO efficiënt blijven worden ingezet in de moderne kankerzorg?

Op 2 oktober in Utrecht

Het SONCOS themasymposium vindt op 2 oktober 2018 plaats in het Muntgebouw te Utrecht.

Meer informatie