Het platform Oncologie-SONCOS publiceert de tiende editie van het SONCOS-normeringsrapport. Dit rapport bevat normen voor het verlenen van goede en verantwoorde oncologische zorg. In deze jubileumeditie is een extra hoofdstuk opgenomen over normen en kwaliteitscriteria voor oncologienetwerken.  

Het platform Oncologie-SONCOS geeft in het nieuwe hoofdstuk een eerste aanzet voor normering voor oncologienetwerken. Deze normering moet gaan gelden vanaf januari 2024. Komend jaar gaat het platform door met de verdere uitwerking, waarbij ook gekeken wordt naar implementatie en haalbaarheid.

Met het normeringsrapport pakt de beroepsgroep al tien jaar zelf de regie op het stellen van normen voor goede multidisciplinaire oncologische zorg. Door het jaarlijks actualiseren van het SONCOS-normeringsrapport wordt geborgd dat de normen meebewegen met de ontwikkelingen in het oncologisch veld.  

Meer informatie