De zevende versie van het multidisciplinaire SONCOS-normeringsrapport is verschenen, zo meldt de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO). Het rapport is te downloaden op de SONCOS-website.

Dit jaar hebben 26 partijen een bijdrage geleverd aan de samenstelling van het rapport. Het normeringsrapport bevat een algemeen deel. Hierin staan de eisen die aan een oncologisch centrum kunnen worden gesteld. Daarnaast bevat het rapport een tumorspecifiek deel.

Over SONCOS normeringsrapport

Het eerste SONCOS normeringsrapport werd gepubliceerd in december 2012. Het rapport voorzag in de behoefte van de beroepsgroepen van chirurg-oncologen (NVCO), internist-oncologen (NVMO) en radiotherapeut-oncologen (NVRO) om de (rand) voorwaarden voor goede oncologische zorg vast te leggen.

Ieder jaar herzien

Op basis van technische innovaties, wetenschappelijke inzichten, ervaringen in de dagelijkse praktijk en consensus binnen de beroepsgroep, is oncologische zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Dat is de reden dat het SONCOS normeringsrapport
dynamisch is en jaarlijks herzien wordt.

Meer informatie