De nieuwste versie van het SONCOS normeringsrapport Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland (2018) is uitgebracht en te downloaden via de website van Stichting ONCOlogische Samenwerking (SONCOS).

Goede oncologische zorg

Het eerste SONCOS normeringsrapport werd gepubliceerd in 2012. Het rapport voorzag in de behoefte van de beroepsgroepen van chirurg-oncologen (NVCO), internist-oncologen (NVMO) en radiotherapeut-oncologen (NVRO) om de (rand)voorwaarden vast te leggen van goede oncologische zorg.

Voortdurend verbeteren

De SONCOS normen zijn geen doel op zich, maar gebaseerd op het streven van medisch specialisten om de zorg voor hun patiënten voortdurend te verbeteren. De normen zijn een onderdeel van het professioneel kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, waar ook richtlijnen, kwaliteitsregistraties en -visitaties een onderdeel van zijn.

Multidisciplinair

Oncologische zorg is bij uitstek multidisciplinair, hetgeen zich uit in een groot aantal disciplines dat een bijdrage levert aan de SONCOS normen. Dit jaar hebben 24 partijen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het normeringsrapport. Door technische innovaties, wetenschappelijke inzichten, ervaringen in de dagelijkse praktijk en consensus binnen de beroepsgroep, verandert oncologische zorg voortdurend. Daarom wordt het SONCOS normeringsrapport jaarlijks herzien.

Algemeen en tumorspecifiek deel

Het SONCOS rapport bevat een algemeen deel waarin de eisen die aan een oncologisch centrum gesteld kunnen worden beschreven staan en daarnaast een tumorspecifiek deel. Dit jaar zijn er geen nieuwe tumorsoorten toegevoegd.

Meer informatie