Soncos normering

8 november 2012 – De Stichting ONCOlogische Samenwerking (SONCOS) streeft ernaar om in 2012 te komen tot een concreet rapport waarin staat opgenomen aan welke eisen een ziekenhuis moet voldoen om de meest voorkomende vormen van kanker te kunnen behandelen.

De op- en aanmerkingen van de SONCOS-leden op het conceptrapport zijn inmiddels verwerkt. Daarnaast is er belangrijke input gekomen van de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen, de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 

Het is de bedoeling dat de betrokken wetenschappelijke verenigingen het conceptdocument tijdens hun ledenvergaderingen in november 2012 accorderen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee