De NZa vraagt heeft begin maart 2013 ziekenhuizen, ZBC’s en revalidatiecentra gevraagd welke hoeveelheden add-on geneesmiddelen zij in 2012 hebben toegediend en om hoeveel patiënten het ging. Dit jaar beoordeelt de NZa of add-on geneesmiddelen voldoen aan de eis dat zij meer dan €10.000 per patiënt per jaar kosten.

Minder dan € 10.000? Uit de add-on

In principe zitten alle kosten voor geneesmiddelen in de DBC-zorgproducten van een behandeling. Soms zijn geneesmiddelen zo duur dat ziekenhuizen ze lastig uit het tarief van een DBC-zorgproduct kunnen betalen. Daarvoor is er de add-on lijst geneesmiddelen, waarbij ziekenhuizen geneesmiddelen via een add-on kunnen declareren. In bijlage 5 van de Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg staat welke stofnamen van geneesmiddelen instellingen voor welke indicaties op dit moment als add-on in rekening kunnen brengen.

Dit jaar toetst de NZa of de middelen op de add-on lijst inderdaad meer dan €10.000 per patiënt per jaar kosten. Nog niet alle middelen zijn namelijk getoetst aan dit criterium. Na de toets komt er een nieuw besluit over de add-ons voor geneesmiddelen. De eventueel aangepaste add-on lijst geldt vanaf 2014.

Aanpassen oncologische tarieven DBC-zorgproducten

De eerste onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de contractering 2014 zijn al gestart. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zullen er in de contractonderhandelingen 2014 rekening mee moeten houden dat de prijzen voor onder meer die oncolytica waarop geen patent meer rust, in de tarieven van de B-segment DBC zorgproducten moeten worden opgenomen.

Medicinale oncologische behandeling per infuus of per injectie wordt geregistreerd met de volgende verstrekkings zorgactiviteiten:

 • 039141 Verstrekking per infuus of per injectie van chemotherapie bij niet-gemetastaseerde tumoren
 • 039142 Verstrekking per infuus of per injectie van chemotherapie bij gemetastaseerde tumoren
 • 039143 Verstrekking per infuus of per injectie van chemotherapie bij acute leukemie
 • 039145 Verstrekking per infuus of per injectie van chemo-immunotherapie
 • 039146 Verstrekking immunotherapie per infuus of per injectie
 • 039147 Verstrekking hormoontherapie per infuus of per injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren
 • 039148 Verstrekking hormoontherapie per infuus of per injectie bij gemetastaseerde tumoren

Deze registratiecodes leiden nog maar tot enkele DBC zorgproducten per zorgproductgroep, namelijk toediening klinisch (met ligdagen) of niet-klinisch (zonder ligdagen/dagbehandeling).

Onderscheid verstrekkingen bij verschillende typen kanker

Veel ziekenhuizen hanteren nu één tarief per soort verstrekking, ongeacht het soort kanker (de zorgproductgroep). Deze manier van benaderen komt steeds verder van de werkelijke kostprijs af te staan, wanneer het niet langer alleen gaat om de verstrekkingshandeling, maar ook om de in het DBC-zorgproduct opgenomen geneesmiddelen.

Veelal wordt één tarief gehanteerd, bijvoorbeeld bij `Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen´ bij:

 • Borstkanker
 • Baarmoederhalskanker
 • Baarmoederkanker
 • Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
 • Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
 • Kanker van mannelijke geslachtsorganen
 • Prostaatkanker
 • Kanker van nier(en) of urinewegen
 • Blaaskanker
 • Schildklierkanker
 • Een kwaadaardige tumor
 • Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
 • Kanker van ademhalingsstelsel
 • Dikkedarm-/endeldarmkanker
 • Slokdarmkanker
 • Maagkanker
 • Kanker van het spijsverteringsstelsel
 • Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
 • Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
 • Huidkanker of voortekenen hiervan
 • Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
   

Meer informatie