Social media richlijnen voor de arts

10 juli 2012 – Ruim 10 miljoen Nederlanders maken in 2011 gebruik van sociale media. Het is onvermijdelijk dat artsen en patiënten op korte termijn vaker via sociale media met elkaar communiceren. Deelname aan sociale media kan bevorderend zijn voor de persoonlijke manier van uiten en communiceren, zowel voor artsen en patiënten als voor studenten. Sociale media maken het daarnaast mogelijk om belangrijke gezondheidsinformatie te verspreiden onder een groot publiek. Bovendien kunnen sociale media de collegialiteit en kameraadschap binnen de beroepsgroep bevorderen.

Inzet van sociale media kan positief bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) wil het gebruik van sociale media onder artsen en studenten daarom bevorderen. Tegelijkertijd is het van belang dat artsen en studenten zich bewust zijn van mogelijke valkuilen.

Download de handleiding sociale media

In een handleiding van De KNMG staat omschreven hoe artsen en studenten op zorgvuldige wijze met sociale media om kunnen gaan. Het document met aanbevelingen kunt u hier downloaden.

Download hier het beknopte overzicht met de negen aanbevelingen van de KNMG voor het bewust  gebruiken van sociale media.

Bron: Artsen en Social Media, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, november 2011.

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee