Vanaf heden heeft elke behandelend arts in drie simpele stappen direct toegang tot passend oncologisch klinisch onderzoek op basis van Whole Genome Sequencing. Hartwig Medical Foundation (HMF), gericht op Whole Genome Sequencing predictieve testen bij kankerpatiënten en het bedrijf iClusion werken samen om artsen direct toegang te geven tot relevant klinisch onderzoek voor een specifieke patiënt.

Studies naar zeldzame mutaties

Slechts 5 procent van alle kankerpatiënten neemt deel aan klinisch onderzoek, terwijl de helft van de patiënten dat zou willen volgens HMF. Het is lastig om voldoende deelnemers voor studies te vinden, omdat die onderzoeken zich op steeds specifiekere, vaak zeldzame mutaties richten. Hartwig Medical Foundation wil daarin verandering brengen.

HMF is gespecialiseerd in sequencing van het hele genoom en werkt nauw samen met het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT). Om te voorspellen bij welke patiënt een bepaalde doelgerichte behandeling zal werken, legt HMF in een grote database verbanden tussen het mutatieprofiel van de tumor en de respons op een behandeling.

Direct toepasbaar klinisch onderzoek

Inmiddels doet HMF dit voor 49 ziekenhuizen, aangesloten zijn bij het CPCT, waarmee ruim 80% van alle patiënten met een uitgezaaide kanker in Nederland bereikt kan worden.

Vanaf oktober 2018 zijn de patiëntrapporten die specialisten uit 49 deelnemende ziekenhuizen ontvangen na DNA-analyse van gemetastaseerde kankerpatiënten uitgebreid met een link voor die specifieke patiënt naar direct toepasbaar klinisch onderzoek in iClusion’s Match Point (Youtube), het online en actuele verzamelpunt voor rekruterend klinisch onderzoek op het gebied van oncologie.

Meer informatie