Op 18 maart heeft minister Van Ark de Tweede Kamer geïnformeerd over twaalf nieuwe geneesmiddelen die in aanmerking komen voor de sluis. Tevens benoemt zij de stand van zaken van behandelingen, die al eerder zijn aangekondigd voor de sluis.

In haar brief meldt ze behandelingen met geneesmiddelen waarvan de registraties voor markttoelating verwacht worden in het derde en vierde kwartaal van 2021. Op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen zijn er twaalf geneesmiddelen, waarvan registratie mogelijk is in de periode tot en met december 2021, geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in de sluis. Onder de geneesmiddelen bevinden zich ook diverse behandelingen voor kanker.

Langer wachten op innovatieve behandeling

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is bezorgd over de stijging van het aantal geneesmiddelen in de sluis. “Het wordt wel druk in de sluis met nieuwe instroom, middelen die reeds in de sluis zitten en aflopende financiële arrangementen,” concludeert Wim de Haart, manager Gezondheidseconomie en Vergoedingen van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Onlangs informeerde minister Van Ark de Kamer over de kandidaten voor de tweede helft van 2021. De Haart: “Nog meer middelen in de sluis kan slecht nieuws zijn voor patiënten, die steeds langer moeten wachten op een innovatieve behandeling.”

Meer informatie