Minister Van Ark informeert de Tweede Kamer over de behandelingen met geneesmiddelen die op basis van de Horizonscan Geneesmiddelen van het Zorginstituut Nederland aangemerkt zijn als kandidaat voor de pakketsluis.

Op basis van de meest recente publicatie van de Horizonscan Geneesmiddelen (10 juni 2020) van het Zorginstituut noemt de minister negen geneesmiddelen waarvan registratie mogelijk is in de periode tot en met juni 2021 en die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in de sluis.

Behandelingen kanker

Deze negen geneesmiddelen komen op basis van de nu beschikbare informatie in aanmerking voor een sluisprocedure. Onder de geneesmiddelen zijn ook behandelingen opgenomen voor borstkanker, schildklierkanker en longkanker.

De definitieve beslissing over het in de sluis plaatsen van deze geneesmiddelen neemt de minister zodra de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positieve opinie heeft uitgebracht.

Dat is doorgaans één à twee maanden voordat de Europese Commissie beslist over de markttoelating (‘registreert’). Als een middel in de sluis wordt geplaatst, volgt een beoordeling op pakketwaardigheid door het Zorginstituut.

Meer informatie