Mannen met een melanoom hebben andere klinisch-pathologische eigenschappen dan vrouwen. Ook zijn mannen vaak ouder bij het stellen van de diagnose en hebben zij vaker zwerende melanomen en/of melanomen op de romp of hoofd/hals.

Slechtere vooruitzichten

Met als gevolg dat de prognose van mannen met een melanoom vaak slechter is en bovendien de afgelopen jaren verder is gedaald. Zo blijkt uit onderzoek van Mary-Ann el Sharouni (UMCU) en collega’s (Bron: Nieuwsbericht IKNL). Waarschijnlijk spelen sociaaleconomische factoren hierbij een rol.

Resultaten

In totaal werden 54.645 patiënten in de studie opgenomen. Mannen hadden significant dikkere melanomen op het moment van diagnose (mediane Breslow-dikte 1,00 mm) versus 0,82 mm bij vrouwen. Ook waren mannen significant ouder op het moment van diagnose. Mannen hadden vaker zwerende melanomen en melanomen op de romp of in hoofd/halsgebied.

De overleving van vrouwen verbeterde in de loop van de tijd, terwijl die van mannen juist afnam.

Preventiecampagnes

Volgens de onderzoekers moeten artsen en mensen met een risico op het ontwikkelen van een melanoom zich bewust zijn van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Meer bewustzijn en preventie kunnen bijdragen aan een lagere incidentie en sterfte ten gevolge van melanomen. Preventiecampagnes, gericht op personen met specifieke risicoprofielen zouden daaraan bijdragen.

Nederland hoogste incidentie melanomen

Nederland heeft de hoogste incidentie van melanomen in Europa. Nederlandse vrouwen zijn, vergelijkbaar met andere landen, vatbaarder om een melanoom te ontwikkelen dan mannen, hoewel de overleving van mannen slechter is.

Meer informatie