Het aandeel patiënten met de diagnose stadium IV melanomen van onbekende primaire cellen (MUP) is tussen 2003 en 2016 gestegen tot meer dan de helft van de totale MUP-incidentie. De algehele overleving van deze patiënten lijkt significant te zijn verbeterd (van vier naar elf maanden) sinds de introductie van nieuwe therapiemogelijkheden. (Bron: IKNL)

Stijging kansen overleving

De bevindingen uit een onderzoek van Daniëlle Verver (Erasmus MC) en collega’s zijn relevant voor de klinische praktijk. De verwachting is dat de overleving van patiënten met MUP verder zal aanhouden, zelfs bij patiënten met traditioneel slechtere behandeluitkomsten.

Melanomen

Melanomen van onbekende primaire lokalisatie (MUP) kunnen andere biologische eigenschappen hebben dan melanomen waarbij de primaire tumorlokalisatie wel werd gevonden. Tot dusver zijn er geen resultaten bekend van klinische trials met nieuwe therapieën zoals immuunsysteemblokkades of BRAF/MEK-remmers bij patiënten met deze vorm van kanker. In het onderzoek is de algehele overleving geëvalueerd bij patiënten met MUP voor en na de introductie van deze nieuwe behandelingen.

Meer informatie