18 augustus 2014

Naarmate de follow-up duur van de European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer van het ErasmusMC vordert, wordt het bewijs voor het nut van de screening sterker. In een publicatie in de Lancet wordt melding gemaakt van een 20% afname van prostaatkankersterfte als gevolg van screening bij mannen van 55 tot 70 jaar zonder klachten.

De studie laat zien dat door screening bij veel mannen een prostaatkanker vastgesteld kan worden die geen klachten geeft in het verdere leven. Het is dus belangrijk dat er methoden ontwikkeld worden om deze soort van prostaatkankers adequaat te herkennen, zodat mannen zich niet hoeven te laten behandelen. Een van de methoden is de verdere ontwikkeling van actief afwachten (active surveillance) die momenteel in Nederland gebruikt wordt.

De resultaten ondersteunen de noodzaak om verder te onderzoeken of een bevolkingsonderzoek voor prostaatkanker wenselijk is. Jaarlijks overlijden 2500 mannen aan prostaatkanker. Dat aantal kan teruggedrongen worden.

ERSPC studie ErasmusMC

De ERSPC-studie groep onder leiding van hoogleraar urologie Fritz Schröder van het ErasmusMC publiceerde follow-up gegevens van de ruim 162.000 gerandomiseerde deelnemers (55-70 jaar) in de Lancet.

Bevolkingsonderzoek?

Volgens Schröder toont de studie aan dat de prostaatkankersterfte door vroege opsporing na een observatieperiode van 13 jaar significant kan worden verlaagd. Toch pleit hij niet direct voor een bevolkinsonderzoek, zoals we die voor borstkanker of darmkanker kennen. Volgens hem moet deze "winst" worden afgewogen tegen de nadelen van overdiagnose en overbehandeling.

Meer informatie