Screening in de oncologie

11 januari 2012

Prostaatkankerscreening op lange termijn niet voordelig

Er is, na een follow-up van dertien jaar, geen bewijs dat prostaatkankerscreening een gunstig effect heeft op sterfte. De gegevens van de Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial zijn gepubliceerd in de Journal of the National Cancer Institute. Over het onderzoek (gecoördineerd door de afdeling Cancer Prevention van het National Cancer Institute in Bethesda) is, na een periode van tien jaar follow-up, eerder gerapporteerd. Toen vonden critici de follow-up-periode te kort voor conclusies. Drie jaar later zijn de resultaten opnieuw bekeken.

Onderzoek

Onder leiding van Philip Prorok zijn in het onderzoek ruim 76 duizend mannen (55 – 74 jaar) opgenomen. De helft ervan kreeg zes jaar achtereen een PSA-test en vervolgens vier jaar jaarlijks een digitaal rectaal onderzoek. De andere helft kreeg gebruikelijke zorg. Dit hield in dat er, zo nodig, een PSA-test werd afgenomen.

Sterfte

Prostaatkanker werd in de screeningsgroep 12% vaker gevonden dan in de controlegroep. Dit is een significant verschil. Het lager aantal aangetroffen hooggradige prostaatkankers was niet significant. De sterfte na 13 jaar follow-up was echter niet significant verschillend tussen beide groepen: 3,7 per 100.000 persoonsjaren in de screeningsgroep en 3,4 in de controlegroep. Overigens kon 92% van de studiedeelnemers tot 10 jaar gevolgd worden en slechts 57 procent tot 13 jaar nadat ze waren gestart met het onderzoek.

Behandeling verbeterd

De onderzoekers verklaren het ontbrekende verschil in sterfte deels door verbeterde behandeling van prostaatkanker. Daardoor is sterfte aan de ziekte lager, ook wanneer die optreedt in de controlegroep. In de onderzoeksgroep stierven iets meer patiënten (10,7%) aan een andere oorzaak dan prostaatkanker. In de controlegroep was dit 9,9%. Dit wijst volgens de onderzoekers op een overdiagnostiek vanwege het PSA-onderzoek. Het cohort wordt nog langer gevolgd. Een geactualiseerde rapportage volgt na 15 jaar follow-up.

Aankondiging darmkankerscreening in Rijksbegroting op website van Rijksoverheid

Gesteund door positieve onderzoeksresultaten en na jarenlange discussie wordt per 2013 darmkankerscreening ingevoerd. Voor de invoering van deze screening is in verband met geraamde meerkosten bij de ziekenhuizen een reservering getroffen. Voor de invoering van darmkankerscreening is in 2013 € 16,6 miljoen gereserveerd, in 2014 wordt er € 40,0 miljoen gereserveerd en in 2015 is dat € 61,4 miljoen (Bron: Rijksbegroting.nl, bezocht op 11 januari 2012).

Bron: Mednet, 9 januari 2012

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee