Minister Hoekstra heeft in juli bekendgemaakt dat het ‘schone lei-beleid’ officieel is goedgekeurd door de ministerraad. Het betekent dat ex-kankerpatiënten die een bepaalde periode ziektevrij zijn, uiterlijk in januari 2021 niet meer verplicht zijn om bij de aanvraag van een overlijdensrisico- (ORV) of uitvaartverzekering te melden dat ze kanker hebben gehad.

Geen weigering verzekering

De minister zegde vorig jaar, naar aanleiding van een oproep van NFK, toe dat hij dit beleid wilde invoeren. Een verleden met kanker is door deze wettelijk vastgelegde regeling geen reden meer om geweigerd te worden of een onverklaarbare premieverhoging te krijgen bij het afsluiten van een ORV of uitvaartverzekering.

5 of 10 jaar kankervrij

Om in aanmerking te komen voor het schone lei-beleid geldt een kankervrije termijn van 10 jaar. Voor mensen die jonger dan 21 jaar waren toen de diagnose kanker werd gesteld, wordt dit 5 jaar. De regeling is gebaseerd op het model uit Frankrijk, waar dit beleid al sinds 2017 geldt.

Voor bepaalde kankersoorten gaat een kortere periode dan 10 jaar gelden. Samen met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Kankerregistratie werkt NFK hiervoor een speciale ‘termijnentabel’ uit. De federatie heeft erop aangedrongen dat in deze tabel eerst de kankersoorten die het vaakst voorkomen in de leeftijd van 18 tot 39 jaar worden opgenomen, zoals eierstok-, zaadbal-, huid- en borstkanker en bepaalde bloedkankers.

Meer informatie