Schippers wil in 2012 nieuwe financiering ziekenhuizen

15 maart 2011 – Schippers wil zo snel mogelijk af van de gebudgetteerde zorg. Volgend jaar gaan de vrije prijzen naar 70 procent. Eveneens gaat per 2012 de prestatiebekostiging in via nieuwe zorgproducten: DOT’s. Om de totale zorguitgaven te beheersen, komt er een nieuw instrument. Bij forse overschrijdingen van het zorgbudget worden de instellingen het jaar daarna collectief gekort.
Edith Schippers heeft de NZa gevraagd om haar beleidsplan uit te werken. Dat schrijft zij in haar brief van 14 maart aan de Tweede Kamer.

Kortingsinstrument

Het instrument om het ziekenhuisbudget binnen de perken te houden, is permanent. Schippers zegt dat ze het als ultieme remedie achter de hand wil hebben. Het werkt als volgt: Een overschrijding van het totale ziekenhuisbudget moet het jaar daarop worden terugbetaald aan het Zorgverzekeringsfonds. Ziekenhuizen en zbc ’s krijgen een korting opgelegd op basis van de grootte van hun marktaandeel.

Drie prijssegmenten

Schippers wil toe naar een drie-segmenten systeem. Een deel vrije prijzen, een gereguleerd deel met maximum tarieven en een deel vaste prijzen. Er komt een overgangsfase van twee jaar om de risico’s voor alle partijen te beperken. In 2014 moet het drie-segmentenmodel volledig gaan werken.

Zorgverzekeraars

Schippers wil zorgverzekeraars verantwoordelijk stellen voor het totale budget van de ziekenhuiszorg. Zorgverzekeraars moeten het budget gaan verdelen onder de ziekenhuizen, daarmee bepalend welk ziekenhuis kan groeien en welk niet. De macro nacalculatie, het vangnet waarmee zorgverzekeraars achteraf worden gecompenseerd voor ‘dure’ patiënten, wordt geleidelijk afgeschaft. De verzekeraars willen in ruil hiervoor meer zicht vooraf op de risico’s die zij lopen. Zo willen zij van ziekenhuizen inzage in hun lopende dbc’s, in plaats van dat zij de rekening pas na afloop krijgen.

Onderhandelingen

De brief van Schippers komt op een moment dat de onderhandelingen met de zorgverzekeraars dreigen vast te lopen. De zorgverzekeraars deinzen voorlopig terug voor de verantwoordelijkheid die zij moeten gaan dragen voor de zorgkosten. Ze zeggen dat ze meer tijd nodig hebben. Ook de ziekenhuizen hebben nog niet officieel ingestemd met de plannen van Schippers.

Bron: Zorgvisie, 15 maart 2010

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee