Op 8 augustus 2016 startte Minister Edith Schippers (VWS) samen met Stichting Matchis een campagne om stamceldonoren te werven.

Bloedkanker

Ieder jaar krijgen enkele duizenden mensen in Nederland te horen dat ze een vorm van bloedkanker hebben. Een patiënt met leukemie of een andere vorm van bloedkanker kan genezen door middel van een stamceltransplantatie. In Nederland is er een groot tekort aan stamceldonoren. Het lukt hierdoor niet om voor iedere patiënt de best passende stamceldonor te vinden. Meer donoren, betekent een grotere kans op een match en een grotere kans op leven. De campagne van VWS en Stichting Matchis is bedoeld om meer mensen te werven voor stamceldonatie.

Website stamceldonatie

Via filmpjes op internet wordt aandacht gevraagd voor stamceldonatie en worden mensen opgeroepen om zich te registreren op www.stamceldonor.nl. Op deze site is ook veel meer informatie te vinden over stamceldonatie.

Stichting Matchis

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Zonder geschikte donor is de kans groot dat ze overlijden.

Meer informatie