Schildklierkanker lijkt een grotere impact te hebben op jongere overlevenden van schildklierkanker dan op oudere lotgenoten. Het gaat hierbij onder andere om slechter functioneren op fysiek, cognitief en sociaal gebied. Ook hebben jongere overlevenden meer last van vermoeidheid en financiële problemen, zo blijkt uit een studie van Floortje Mols (Tilburg University, IKNL) en collega’s.

Volgens de onderzoekers is het belangrijk om overlevenden van schildklierkanker te screenen op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en ziektespecifieke symptomen. Hiervoor zijn korte en gerichte screeningsinstrumenten nodig die ingezet kunnen worden in de polikliniek.

Verschil jongeren en ouderen

Floortje Mols en collega’s concluderen dat schildklierkanker een grotere impact lijkt te hebben op jongere dan oudere overlevenden van schildklierkanker. De lagere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij ouderen in vergelijking met jongere overlevenden van schildklierkanker wordt waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door hun leeftijd en niet door de kanker.

Screenen op kwaliteit van leven

Volgens de onderzoekers is het belangrijk om overlevenden van schildklierkanker te screenen op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en ziektespecifieke symptomen, omdat de overlevingskansen van deze patiënten hoog zijn en overlevenden mogelijk geconfronteerd worden met de negatieve gevolgen van kanker en de behandeling ervan in de komende decennia.

Optimale nazorg

Erkenning en bewustzijn van problemen is een belangrijke eerste stap voor het bieden van optimale nazorg. De onderzoekers doen de aanbeveling om hiervoor programma’s met korte en gerichte screeningsinstrumenten te ontwikkelen en te implementeren die gemakkelijk in een polikliniek kunnen worden gebruikt.

Meer informatie