Saskia Teunissen hoogleraar Hospicezorg

13 januari 2014

13 januar 2014

Per 1 januari 2014 is dr. Saskia Teunissen benoemd tot hoogleraar Hospicezorg in het UMC Utrecht. Met haar onderzoek wil ze de zorg voor patiënten in de laatste levensfase zo goed mogelijk afstemmen op hun wensen en behoeften.

Saskia Teunissen is oncologieverpleegkundige en gezondheidswetenschapper en als Universitair Hoofddocent verbonden aan de afdeling Medische Oncologie UMC Utrecht. Zij is ook directeur van het Academisch high care Hospice Demeter in De Bilt en vice-voorzitter van de Associatie van High Care Hospices.

Hospice als onderdeel gezondheidszorg

Teunissen doet onder meer onderzoek naar de vraag hoe hospices het best ingepast kunnen worden in het huidige systeem van de gezondheidszorg. Zij vraagt zich af hoe optimale zorg rond het levenseinde voor patiënten met terminale ziekten georganiseerd moet worden en wat de bijdrage daaraan is van hospicezorg. Het gaat dan multidisciplinaire samenwerking en om afstemming tussen huisartsen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. 

Ontwikkeling zorg voor laatste levensfase

Ook gaat Teunissen een database opzetten waarin kenmerken van hospicepatiënten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied verzameld worden. De database kan bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag welke problemen van invloed zijn op kwaliteit van leven en zorg; en hoe de zorg beter afgestemd kan worden op de angsten, behoeften en voorkeuren van patiënt en familie. Deze informatie kan waarde toevoegen aan de ontwikkeling van de zorg voor alle patiënten in de laatste levensfase.

Persoonlijke zorg en behandeling

Door het ontsluiten van dit nieuwe wetenschapsgebied kan de zorg voor mensen in de laatste levensfase verder verbeteren. Hoewel levenseindezorg bij verschillende ziekten een rol kan spelen, past het onderzoek van Teunissen met name binnen het programma Personalized Cancer Care van het UMC Utrecht.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee