Santeon heeft met drie zorgverzekeraars prestatiecontracten afgesloten waarbij de geleverde kwaliteit van zorg leidend is. Het gaat om contracten over borstkankerzorg met zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg.

Value Based Healthcare

Genoemde ziekenhuizen in Nederland lopen al jaren voorop in het meten van voor patiënten belangrijke uitkomsten van de geleverde zorg; de zogenoemde Value Based Healthcare. “We kijken daarbij naar de uitkomst van onze behandeling voor de patiënt”, zegt chirurg-oncoloog Ron Koelemij van het St. Antonius Ziekenhuis. “Is er gezondheidswinst behaald? Is de kwaliteit van het leven van onze patiënt door onze zorg verbeterd? Dat is een volgende stap en voor ons van groter belang.”

Best practices

Het ontwikkelde model zorgt in de aangesloten ziekenhuizen al enkele jaren voor kwaliteitsverbetering doordat binnen Santeon een best practice van het ene ziekenhuis direct door een ander ziekenhuis wordt overgenomen.

Monitoren kwaliteit

Per verzekeraar is een contract afgesloten, waarbij de gemaakte afspraken verschillen. De verzekeraars steunen hiermee de continue verbetering van de borstkankerzorg binnen de betrokken ziekenhuizen. Binnen de afgesloten contracten is onder meer afgesproken dat de verzekeraars inzicht krijgen in de kwaliteitsverbeteringen en deze ook blijven monitoren.

De afgesloten contracten gelden voor drie jaar en gaan in op 1 januari 2017.

Santeon

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen waarbinnen zeven topklinische ziekenhuizen (na toetreding van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam) verspreid samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. De zeven ziekenhuizen samen bieden zo’n 13% van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

Meer informatie