Sanofi Genzyme heeft een lange historie in (hemato-)oncologie. De organisatie streeft ernaar behandelingen op maat te bieden door ervoor te zorgen dat de patiënt op het juiste moment de meest doelmatige zorg kan krijgen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is kanker wereldwijd de op één na belangrijkste doodsoorzaak. Er zijn meer dan 100 verschillende soorten kanker zijn met talrijke genetische mutaties. De vernieuwde pijplijn van Sanofi omvat een dozijn verbindingen in alle fasen van klinisch onderzoek. De strategie is om zich te concentreren op vier gebieden, namelijk huid-, bloed-, borst- en longkanker door een portfolio van complementaire moleculen op te bouwen en door klinisch onderzoek dat zich richt op twee benaderingen: immuno-oncologie en moleculaire oncologie.

Immuno-oncologie

In de immuno-oncologie richt het onderzoek van Sanofi zich op de onderliggende mechanismen die het eigen immuunsysteem van een patiënt gebruikt om de tumor te bestrijden. Het immuunsysteem van het lichaam is de eerste verdedigingslinie tegen kanker, maar tumoren zijn vaak zeer effectief in het omzeilen ervan. Sanofi heeft tot doel het vermogen van het eigen immuunsysteem te versterken om zo tumorcellen te bestrijden.

Moleculaire oncologie

Moleculaire oncologie omvat therapieën die gebruik maken van genetische veranderingen, die in tumoren worden aangetroffen, maar niet in normale cellen. Bijvoorbeeld geneesmiddelen die hormoongestuurde kankers onderdrukken; evenals therapieën die antikankermedicijnen in tumoren afgeven, de systemische blootstelling minimaliseren en normale weefsels sparen.

Combinatietherapie

Sanofi test een grote verscheidenheid aan medicijncombinaties, omdat kankertumoren vaak muteren. Het gelijktijdige behandelen met meerdere geneesmiddelen blijkt een veelbelovende benadering bij het aanpakken van moeilijk te bestrijden tumoren.

Onderzoek in Nederland

De onderzoeken spitsen zich in Nederland toe op

  • Relapsed Refractory Multiple Myeloma (Ziekte van Kahler),
  • Advanced Cutaneous squamous cell carcinoma (CSCC, huidkanker),
  • Acute Lymphoblastische Leukemie
  • Solide tumoren.

Ook wordt er veel aandacht besteed aan onderzoek om bijwerkingen van bestaande behandelingen te beperken of draaglijk te maken.

Voor informatie over lopende studies klik hier.

Meer informatie