Ruim tien jaar geleden is My Child Matters in het leven geroepen. My Child Matters is een initiatief van de Sanofi Espoir om de overlevingskansen van kinderen met kanker in lage- en middeninkomenslanden te verbeteren.

Het My Child Matters-programma van de stichting Sanofi Espoir heeft 55 pediatrische kankerprojecten gefinancierd. Sanofi heeft de impact van deze projecten beoordeeld. Een publicatie in The Lancet, Oncology geeft een overzicht.

Stijging 5-jaarsoverleving kinderen

Op basis van het onderzoek steeg volgens Sanofi de 5-jaarsoverleving van de kinderen, die deelnamen aan een van de projecten. Een voorbeeld van zo’n project is een netwerk van oncologische satellietklinieken voor kindergeneeskunde, lokaal opgericht in Paraguay en opgeschaald naar nationaal niveau.

Samenwerking

Het My Child Matters-programma heeft verbeteringen in de kankerzorg gerealiseerd en de inspanningen van de overheid, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector aangevuld.

Sleutelelementen voor succesvolle interventies zijn sterk en duurzaam lokaal leiderschap, betrokkenheid van de gemeenschap, internationale betrokkenheid en capaciteitsopbouw en ondersteuning door de overheid.

Ongelijkheid zorg wegnemen

In tien jaar tijd zijn 55 projecten ondersteund in 42 landen op drie continenten (Afrika, Azië en Latijns Amerika). In totaal zijn er:

Kennis en middelen

My Child Matters wil ongelijkheid in zorg wegnemen, onder meer door financiële ondersteuning. Daarnaast zet My Child Matters kennis en middelen in om de toegang tot goede zorg te verbeteren, zoals:

  • Delen van expertise van oncologen van over de hele wereld
  • Effectief netwerk om alle onderdelen van de keten te verbeteren
  • Voorlichtingscampagnes om mensen meer bewust te maken
  • Training van zorgprofessionals
  • Toegang tot zorg, inclusief pijnbeheersing en palliatieve zorg
  • Psychologische ondersteuning van kinderen met kanker en hun familie

Meer informatie