Sanofi ondersteunt de wereldwijde inspanningen van de farmaceutische industrie om met ingang van januari 2014 de toegang tot informatie en gegevens van klinische studies verder uit te breiden. Daarmee sluit Sanofi aan bij de zogenaamde Principles for Responsible Sharing of Clinical Trial Data, een gezamenlijk initiatief van de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA ) en de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA ) in juli 2013.

 

Delen informatie versnelt het vinden nieuwe therapieën

“Sanofi draagt al jarenlang bij aan deze collectieve inspanning om gegevens en resultaten uit klinisch onderzoek te delen met onderzoekers en patiënten bijvoorbeeld door initiatieven als Project Data Sphere, de Coalition Against Major Diseases en Prize4Life,” aldus Chris Viehbacher, CEO en voorzitter van EFPIA. “Het vinden van nieuwe therapieën kan worden versneld door het volledig delen van succesvolle en niet succesvolle onderzoeksresultaten met andere onderzoekers. Het delen van gegevens helpt om dubbel werk te voorkomen en stelt onderzoekers in staat om effectiever voort te bouwen op de bevindingen van anderen. De private sector heeft hierin een voorsprong. Ik hoop dat academische onderzoekers dit voorbeeld zullen volgen. ”

Sanofi zal toegang verschaffen tot gegevens uit klinisch onderzoek en de bijbehorende documenten, met inbegrip van klinische onderzoeksrapporten (CSR). Deze studies moeten zijn ingediend bij de autoriteiten van de VS en de EU en zijn goedgekeurd door beide instanties op of na 1 januari 2014.

 

Samenvattingen in lekentaal

Sanofi zal doorgaan met het toegang verschaffen tot resultaten van alle door het bedrijf gesponsorde klinische studies ongeacht de studieresultaten. Bovendien zet de farmaceutische industrie, waaronder Sanofi, zich met de regelgevende autoriteiten in om samenvattingen van de onderzoeksresultaten in lekentaal te verstrekken aan de personen die deelnemen aan klinisch onderzoek.

Om het proces voor het aanvragen en verkrijgen van toegang tot gegevens uit klinische studies mogelijk te maken, neemt Sanofi deel aan een portal voor het delen van klinisch onderzoeksgegevens https://clinicalstudydatarequest.com.

 

Onderzoek en praktijk in Nederland

Sanofi heeft in 2010 een website gelanceerd voor iedereen in Nederland die geïnteresseerd is in klinisch geneesmiddelenonderzoek. Op Onderzoek en Praktijk.nl kunnen patiënten die net een diagnose hebben gekregen en in studieverband behandeld willen worden, zien of er een geschikte studie voor hen is. Artsen die deelnemen aan een studie kunnen in een besloten gedeelte de stand van zaken en inclusiecriteria bekijken.

 

Meer informatie