Sanofi werkt nauw samen in diverse projecten, zoals

  • Care Companion,
  • Onco Care Challenge,
  • Sanofi-Award voor NVZA
  • EAU Review
  • Dutch Urology Oncology Study Group (DUOS)
  • en het Prostaatkanker logboek.

Care Companion

Vanaf 2011 zijn ruim 1500 patiënten begeleid met Care Companion, individuele zorgpadbegeleiding voor patënten. Met care companion kunnen medisch specialisten multidisciplinair communiceren met hun patiënt over een individueel zorgpad. De patiënten ontvangen gerichte informatie die in afstemming met het behandelteam, volledig aansluit op hetgeen de arts in de spreekkamer heeft verteld.

Care Companion is beschikbaar voor:

  • Borstkanker
  • Prostaatkanker
  • Darmkanker
  • Longkanker

Meer informatie vindt u op de website van Care Companion.

Onco Care Challenge

Onco Care Challenge is het podium voor projecten rondom oncologische patiëntenzorg. De zorg rond kanker kan altijd beter. Vele zorgverleners worden dagelijks geconfronteerd met uitdagingen rond de oncologische zorg en hebben daar vaak creatieve oplossingen voor. Deze ideeën zijn niet altijd eenvoudig uit te voeren. Gebrek aan tijd en geld spelen hierbij een belangrijke beperkende rol. Sanofi levert hier een positieve bijdrage aan en introduceert in 2014 de Onco Care Challenge. Dit is een stimulans voor het uitwisselen en realiseren van innovatieve ideeën op het gebied van oncologie, met de patiënt centraal.

Meer informatie vindt u op de website van Onco Care Challenge.

Sanofi Award originele wetenschappelijke publicatie

Al ongeveer 20 jaar stelt Sanofi jaarlijks een prijs ter beschikking voor de beste Nederlands of Engelstalige publicatie van origineel onderzoek geschreven door een Nederlandse ziekenhuisapotheker, al dan niet in opleiding.

Sanofi reikt de Sanofi Award uit als stimulans voor wetenschappelijk onderzoek, een terrein dat de NVZA heel belangrijk vindt. De Award wordt uitgekeerd in de vorm van een educational grant ter waard van €2000,- welke mag worden gebruikt voor onderzoek, congresbezoek en/of nascholing.

EAU Review

Het Annual Congress of the European Association of Urology (EAU) is het belangrijkste Europese urologie congres van het jaar met zo’n 15.000 bezoekers. Sanofi is 19 jaar geleden in nauwe samenwerking met de opleidingsziekenhuizen in Nederland begonnen met een project om jonge urologen te leren hoe zij highlights vanuit zo’n congres adequaat kunnen destilleren en effectief kunnen presenteren aan de urologische gemeenschap in Nederland.

Elk jaar selecteren de opleiders van de acht opleidingsziekenhuizen in Nederland veelbelovende urologen in het laatste jaar van hun opleiding om naar het EAU congres te gaan. Sanofi ondersteunt deze kandidaten met trainingen voor presentatietechnieken en begeleidt hen tijdens het congres. In de afgelopen 19 jaar zijn ondertussen bijna 160 urologen in Nederland door Sanofi begeleid.

De EAU review is een door de Nederlandse Vereniging voor Urologie geaccrediteerde bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werden de belangrijkste thema’s van het EAU congres belicht in de vorm van een presentatiecompetitie.

Dutch Urology Oncology Study Group (DUOS)

Sanofi vindt het van belang dat Nederland een centrale plek is en blijft voor het uitvoeren van innovatief wetenschappelijk onderzoek. Sanofi heeft daarom de Nederlandse researchgroepen altijd een warm hart toegedragen. Eén van de initiatieven die Sanofi een aantal jaren heeft genomen is om als founding partner de oprichting van de Dutch Urology Oncology Study Group
(DUOS) mogelijk te maken.

Prostaatkanker Logboek

Sanofi ondersteunt op vele terreinen initiatieven die de informatievoorziening rondom de oncologische zorg naar patiënten bevorderen. Eén van deze initiatieven is “het prostaatkanker logboek”. Dit is een initiatief van de Prostaatkanker Stichting. Het boek is een uitvoerig verzamelwerk waarin alle stappen van de prostaatkankerbehandeling en de ziekte zeer uitvoerig worden beschreven.