Samenwerking oncologiecentra Maastricht UMC+ en Maxima Medisch Centrum

7 juni 2012 – Het Maastricht UMC+ en Máxima Medisch Centrum (MMC) hebben begin juni 2012 de aftrap gegeven voor een vergaande samenwerking op oncologisch gebied. Meerdere ziekenhuizen in Brabant en Limburg hebben aangegeven zich bij dit initiatief te willen aansluiten. Het uiteindelijke doel is om te komen tot één Oncologiecentrum voor Zuidoost-Nederland, onder één leiding maar op verschillende locaties.

Maastricht UMC+ en MMC in Eindhoven/Veldhoven werken al sinds 2009 op een aantal gebieden met elkaar samen. De intensivering van de samenwerking tussen de oncologiecentra van beide klinieken is een nadere uitwerking hiervan. Dr. Art Vreugdenhil, voorzitter van de Oncologiecommissie van Máxima Medisch Centrum, geeft aan dat het samengaan volgt uit de erkenning dat anno 2012 ‘gewone kankerzorg’ eigenlijk niet meer bestaat. Alle zorg voor patiënten met kanker is complex en zal steeds meer op individuele maat moeten worden vastgesteld. Door samen te gaan komt lokaal meer expertise beschikbaar. “Op die manier willen we ervoor zorgen dat ook in de toekomst complexe zorg in onze regio beschikbaar blijft”, aldus Vreugdenhil.

Voor goede diagnostiek en behandeling is het noodzakelijk dat in teams van deskundigen wordt samengewerkt, zo vult prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen, voorzitter van de Oncologiecommissie van het Maastricht UMC+, aan. “Voor goede borstkankerzorg zijn bijvoorbeeld in borstkanker gespecialiseerde radiologen, pathologen, chirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, plastisch chirurgen, klinisch genetici en verpleegkundigen nodig. Al deze verschillende professionals werken in één team met elkaar samen. Het beleid voor elke individuele patiënt wordt niet door één dokter, maar door het team bepaald.”

En borstkanker is maar één voorbeeld. In totaal zijn er twaalf tumorzorglijnen. “Voor elke zorglijn moet een dedicated team beschikbaar zijn; algemene oncologen bestaan niet meer”, benadrukt Tjan-Heijnen. “Wat nieuw aan ons concept is, is dat we over de locaties heen teams per tumorsoort gaan opstellen. Die teams gaan samen aan de slag. Zij bepalen hoe het zorgpad er moet uitzien, welke protocollen gehanteerd worden, wat waar het beste kan plaatsvinden. Via video-conferencing zullen complexe patiënten gezamenlijk besproken worden. Medisch specialisten van het Maastricht UMC+ die zich bezighouden met oncologische zorg, gaan ook poliklinisch spreekuur doen in Eindhoven en Veldhoven.”

De stijging van het aantal nieuwe patiënten met kanker, de toename in behandelingsmogelijkheden en de betere overleving na kanker leggen in de nabije toekomst een nog groter beslag op de Nederlandse gezondheidszorg. Voor patiënten betekent samenwerking zoals hierboven beschreven een verhoogde overlevingskans en een betere kwaliteit van leven: tijdens de behandeling, maar ook in de periode daarna.

Bron: Maastricht Actueel

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee