Het Prinses Máxima Centrum en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaan intensief samenwerken in de zorg voor kinderen met kanker. Hun samenwerking richt zich op de behandeling van kinderen met protonentherapie. Dat is een in Nederland nieuwe bestralingsbehandeling. Het doel is om kinderen met kanker vanuit beide locaties de best mogelijke zorg te geven die naadloos op elkaar is afgestemd.

Concentratie kinderoncologische zorg Utrecht

Concentratie van protonentherapie voor kinderen is gewenst vanwege de kleine aantallen, de grote diversiteit van tumoren en de benodigde kennisontwikkeling. Samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum en het UMCG is daarom een logische en noodzakelijke stap.

Belang protonentherapie

Jaarlijks krijgen ongeveer 550 kinderen in Nederland de diagnose kanker. De meest gangbare behandelingen zijn een operatie, chemotherapie en bestraling. Met protonentherapie kan de dosis straling heel nauwkeurig worden toegediend aan een tumor, waardoor het omliggende gezonde weefsel gespaard wordt. Dat is nog belangrijker bij kinderen omdat zij in de groei zijn en hun gezonde lichaamscellen hierdoor extra gevoelig zijn voor straling. Door zo min mogelijk gezond weefsel te bestralen, vermindert het risico op bijwerkingen en de gevolgen op de lange termijn.

UMCG gaat vanaf eind 2017 behandelen

In het Prinses Máxima Centrum wordt alle complexe zorg voor kinderen met kanker geconcentreerd. Protonentherapie is echter niet mogelijk in Utrecht. Het UMCG gaat vanaf eind 2017 patiënten behandelen met protonentherapie. Het is het enige centrum in aanbouw in Nederland dat beschikt over een vergunning voor de behandeling van kinderen. Voor ieder kind wordt in het Prinses Máxima Centrum een individueel behandelplan gemaakt, waarbij een multidisciplinair team samen met de radiotherapeuten uit het UMCG bekijkt of behandeling met protonen meerwaarde biedt. Als voor een kind protonentherapie in combinatie met chemotherapie wordt vastgesteld, dan vinden beide therapieën in het UMCG plaats om de belasting voor het gezin zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie