De Hartwig Medical Foundation en PALGA (Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) kondigden op 7 februari 2017 aan om op het gebied van logistiek, opslag en de koppeling van tumordata nauw te gaan samenwerken.

“Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal op de weg naar een meer gepersonaliseerde behandeling voor alle kankerpatiënten in Nederland.”, aldus Edwin Cuppen, Directeur van Hartwig Medical Foundation. Door het koppelen van de genetische en klinische data uit de databank van Hartwig Medical Foundation met de pathologische data van PALGA ontstaat een uniek landelijk netwerk waarbinnen samenwerking tussen diverse specialisten, waaronder pathologen, oncologen, genetici en onderzoekers, wordt gefaciliteerd.

Onderzoek en behandeling

Het wordt niet alleen beter mogelijk om bestaande en experimentele behandelingen voor patiënten te vinden maar ook om nieuwe biomarkers te identificeren, welke noodzakelijk zijn voor de verdere personalisering en vergroting van de doelmatigheid van bestaande (dure) medicijnen. Ook vormt  het IT-netwerk van PALGA een belangrijke schakel in de interpretatie en rapportage van meetgegevens door pathologen en de terugkoppeling van resultaten naar de behandelend arts via lokale elektronische ziekenhuisinformatiesystemen.

Meer informatie